Uneix-te al canvi

Benvingut si creus que un altre forma de viure més ètica, sostenible, honesta i respectuosa, és possible… cal comprometre’ns i sobretot actuar.

Manifest Pura Vall

 1. Volem inspirar-te i animar-te a sortir a conèixer el món i sortir de la monotonia del dia a dia, de forma conseqüent amb els teus valors de compromís, respecte i justícia.
 2. Volem, amb la nostra actitud i la nostra tasca divulgadora, construir respecte i consciència mediambiental.
 3. Creiem que turisme no és només l’entorn natural. Estem fermament compromesos amb la protecció i divulgació del patrimoni sociocultural del territori.
 4. Volem minimitzar els impactes negatius, per a l’entorn natural i per a la comunitat i respectar l’autenticitat sociocultural de la comunitat amfitriona.
 5. Volem connectar, en la mesura del possible, donant feina a proveïdors del serveis associats a petites empreses i professionals d’àmbit local, a generar oportunitats d’ocupació estable per lluitar contra la despoblació de la zona.
 6. Creiem que la lluita contra la crisi climàtica, la conservació del recursos naturals i la protecció del patrimoni cultural, és responsabilitat de tots… nosaltres els primers.
 7. Creiem que les empreses, hem de ser un motor de canvi i generar un impacte positiu per la comunitat i el planeta. Per això, és important comprometre’ns però sobretot, implicar-nos i actuar.
 8. Creiem que paraules com sostenibilitat i ètica tenen un significat honest més enllà del marketing.
 9. Volem connectar amb persones, inconformistes, intrèpides i valentes que amb la seva actitud canviaran el món.
 10. En definitiva, creiem que l’esforç, la voluntat i les decisions individuals de cadascú poden fer possible coses inimaginables… per on comencem?

¿Coneixes els objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda 2030 de les Nacions Unides?

NO POBRESA

Beca Escolar Pura Vall

FAM ZERO

Experiències amb agricultors locals

EDUCACIÓ DE QUALITAT

Programes d’estades a l’empresa

IGUALTAT DE GÈNERE

Potenciem l'emprenedoria femenina

AIGUA NETEJA I SANEJAMENT

Conscienciació i ús eficient de l'aigua

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

Fomentar el teixit turístic del nostre territori.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

Innovació turística generadora d’oportunitats

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Personal resident al territori i dins dels col·lectius més vulnerables

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLE

Promovem l'ús més responsable del transport

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

Suport a iniciatives sostenibles i consum responsable

ACCIÓ PEL CLIMA

Promovem l'ús del tren

VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES

Decàleg de bones pràctiques a la natura pels visitants

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

Expériences basades en valors com la tolerància, el respecte i la justícia social

ALIANCES PER ACONSEGUIR OBJECTIUS

Esdeveniment anual Pura Vall amb tots els actors turístics del territori

NO POBRESA
Beca Escolar Pura Vall

Desenvolupar productes i serveis turístics a la mida dels clients amb ingressos més baixos, per garantir que tothom pugui convertir-se en turista.

Amb aquest objectiu, Pura Vall ha creat la Beca Pura Vall Escolar que permet als infants amb dificultats socioeconòmiques gaudir gratis d’estades i activitats amb nosaltres.

FAM ZERO
Experiències amb agricultors locals

Donar suport, encoratjar i demostrar la viabilitat contínua de l’agricultura a petita escala, sustentant les comunitats de productors desenvolupar aliances amb cooperatives i productors organitzacions que donen suport a molts petits agricultors.

Dissenyem experiències amb agricultors locals creades per donar a conèixer els productes del nostre territori i per conèixer i valorar la feina que aquests petits empresaris realitzen.

EDUCACIÓ DE QUALITAT
Programes d’estades a l’empresa

Crear programes (p. ex., passanties, programes de treball i estudi, pràctiques, etc.) que donen als estudiants un accés més aviat a l’ambient corporatiu i demostrar oportunitats d’ocupació al turisme.

Al costat de la Universitat de Girona creem un programa de pràctiques curriculars perquè els estudiants de graus de turisme puguin accedir al món laboral i conèixer de primera mà la feina en un projecte turístic.

IGUALTAT DE GÈNERE
Potenciem l'emprenedoria femenina

Pagar la mateixa remuneració, inclosos els beneficis, per un treball d’igual valor i esforç pagant un salari digne a totes les dones i els homes.

Des de Pura Vall no fem distinció de sexe a l’hora d’establir la remuneració econòmica, dones i homes de la nostra empresa reben el mateix pagament per fer la mateixa feina.
Ampliar les relacions comercials amb empreses propietat de dones, incloses les petites empreses i les dones empresàries.

Col·laborem amb molts projectes liderats per dones, petites empresàries de la comarca que creen negocis que comparteixen valors i objectius amb Pura Vall.

AIGUA NETEJA I SANEJAMENT
Conscienciació i ús eficient de l'aigua

Educar els viatgers sobre els comportaments apropiats a l’aigua, explicant els problemes globals de qualitat i escassetat d’aigua, intentant canviar les implicacions negatives de la fase d’ús associades amb molts productes de consum.

Des de Pura Vall fem saber a tots els nostres visitants la importància de l’aigua al nostre territori mitjançant diferents accions:

 • Busquem allotjaments que estiguin alineats amb aquest ODS quant a matèria d’ús eficient de l’aigua i convidem els visitants a participar de les polítiques creades per l’establiment.
 • Expliquem als visitants com durant els mesos d’hivern gaudim d’una estació d’esquí on es fabrica neu artificial aprofitant el llac natural de l´entorn i creant així un cicle natural de l’aigua.
TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Fomentar el teixit turístic del nostre territori.

Fomentar la cultura emprenedora, invertint o assessorant els joves emprenedors i el foment de noves empreses relacionades amb el turisme.

Acompanyem persones o petites empreses que vulguin formar part del teixit turístic del nostre territori.

Oferir oportunitats daprenentatge.
Objectiu compartit amb l’ODS núm. 4

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA
Innovació turística generadora d’oportunitats

Consultar i involucrar una àmplia gamma de parts interessades, inclosos grups minoritaris, per assegurar que el desenvolupament de la infraestructura beneficia i crea oportunitats per a tothom.

A Pura Vall treballem per ampliar i unificar tot el teixit turístic del nostre territori, això implica treballar amb administracions públiques i empreses de certa mida com amb petits agricultors, empresaris autònoms o persones individuals que amb les seves idees i projectes milloren tot el teixit turístic.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Personal resident al territori i dins dels col·lectius més vulnerables

Reclutar, capacitar i emprar membres de la comunitat local, inclosos aquells que viuen en la pobresa, i integrar-los a la seva cadena de valor (com a productors, proveïdors, distribuïdors, venedors).

Sempre ocupem les nostres vacants amb personal resident al territori i dins dels col·lectius més vulnerables com ara persones aturades de llarga durada, majors de 45 anys i/o dones.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLE
Promovem l'ús més responsable del transport

Col·laborar amb ciutats i governs per trobar solucions a futures necessitats de mobilitat que minimitzin l’impacte ambiental mentre facin que el transport sigui més segur i assequible per a tothom.

Juntament amb entitats públiques, ajuntaments i empreses promovem l’ús més responsable del transport premiant els visitants que arriben en opcions sostenibles com el transport públic, els cotxes elèctrics o mitjançant carshering.

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Suport a iniciatives sostenibles i consum responsable

Implementar anàlisis en productes i serveis turístics amb eines per entendre la seva empremta ambiental i social dins dels estils de vida i la producció. La innovació ha d’alinear productes i aplicacions per abordar adequadament les tendències en matèria de sostenibilitat.

Incorporem mesuraments mediambientals i econòmics a les nostres experiències per valorar el seu impacte al territori. Donem suport a iniciatives de creadors d’activitats que basen els seus productes en els nostres mateixos valors amb relació a la sostenibilitat i l’impacte mediambiental, soci cultural i econòmic.

ACCIÓ PEL CLIMA
Promovem l'ús del tren

Reduir la demanda interna de transport prioritzant les telecomunicacions i incentivar maneres d’ús menys intensiu d’energia com el viatge amb tren sobre l’automòbil i l’avió.

Atès que al nostre territori és possible arribar amb tren, animem tots els visitants a arribar fins aquí en aquest mitjà més sostenible. A més, promovem l’ús del tren a través de mesures adoptades per les administracions com ara “skiTren” i premiem l’ús d’aquest tipus de transport amb descomptes per a les properes estances.

VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES
Decàleg de bones pràctiques a la natura pels visitants

Mesurar, gestionar i mitigar els impactes als ecosistemes i recursos naturals.

Incorporem l’anàlisi de la petjada mediambiental de les nostres experiències i gestionem les dades obtingudes juntament amb els productors per millorar-les i reduir-ne els impactes.

Educar els consumidors sobre els comportaments adequats quan visiten els boscos o àrees naturals, incloent-hi la interacció amb les cultures locals.

Oferim als nostres visitants un decàleg de bones pràctiques a la natura i els convidem a reduir els seus impactes mitjançant eines senzilles i útils.

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
Expériences basades en valors com la tolerància, el respecte i la justícia social

Educar els viatgers sobre diferents cultures i creences, fent-los més tolerants entre si i, per tant, transformant-los en agents de pau.

Expliquem als nostres visitants quins són els nostres costums, creences i tradicions. Depenent del període que ens visitin els fem saber amb quines festes populars es poden trobar i quin és el seu significat perquè puguin gaudir-les a través del coneixement i el respecte.

ALIANCES PER ACONSEGUIR OBJECTIUS
Esdeveniment anual Pura Vall amb tots els actors turístics del territori

Incentivar i promoure la participació pública efectiva, públic-privada i aliances de la societat civil, basant-se en l’experiència i les estratègies de recursos de les associacions.

Pura Vall ha creat un esdeveniment anual on tots els actors turístics del territori incloses administracions públiques, associacions i empreses privades puguin exposar les seves idees, reptes i solucions, on puguin formar-se en diferents matèries d’àmbit turístic, i posar en comú coneixements i fórmules de creixement i millora.